Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Alle Cursussen voor Kinderen

Ga terug naar het overige aanbod
Cursusnaam Omschrijving Doelgroep Datum
JES/Jij en Scheiden JES! Jij en Scheiden is een preventieve groepstraining voor kinderen (8-12 jaar) van wie de ouders (recent) gescheiden zijn. Het doel van de training is om kinderen te begeleiden tijdens de periode van en of na de scheiding, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen, ondanks deze ingrijpende gebeurtenis. De ouders hebben een belangrijke rol in die ontwikkeling, en zijn dan ook nauw betrokken bij de training. Tijdens de bijeenkomsten met ouders wordt ook aandacht aan hun rol besteed. Kinderen 19-10-2023 Inschrijven
Faalangstreductietraining: je bibbers de baas Je Bibbers de Baas is een training om faalangst bij kinderen in de basisschoolleeftijd te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die je in de greep krijgt als je iets moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. De angst werkt belemmerend, soms zelf verlammend. De vrees om te mislukken bepaalt het denken. De cursus is voor kinderen van 9 - 12 jaar. Kinderen 12-09-2023 Inschrijven
Plezier op School De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten of gepest werden, is de overgang naar de middelbare school het moment om daar verandering in te brengen! Kinderen 29-08-2023 Inschrijven
Spel aan Huis Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding. Doel van het programma is het spel van een kind verbreden en verdiepen door middel van gerichte spelstimulering. Het opdoen van nieuwe spelervaringen bevordert het spelenderwijs leren van kinderen. Spelstimulering kan er ook toe leiden dat lastig gedrag afneemt en plezierige contacten tussen ouders en kinderen toenemen. Kinderen Inschrijven
SoVa+ Sociale Vaardigheidstraining+ is speciaal voor kinderen van 8 - 12 jaar die moeilijk leren of om andere redenen extra aandacht nodig hebben. In deze training leren kinderen hoe ze anders kunnen reageren. Ze praten, spelen en oefenen met situaties die lastig voor hen zijn. Hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt versterkt. Er is meer tijd om nieuw gedrag in kleine stapjes aan te leren. Kinderen Inschrijven
Piep zei de Muis Kinderspeelgroep voor kinderen (5-7 jaar) die opgroeien in een spanningsvolle situatie door bijvoorbeeld echtscheiding, (psychische) ziekte van een gezinslid, problemen met financiën etc. De handpop Piep praat met de kinderen over gevoelens. Daarnaast wordt er gespeeld, gelezen en geknutseld. De speelgroep bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor ouders Kinderen Inschrijven
Piep en Pats Het programma 'samenspelen met Piep en Pats' ondersteunt jonge kinderen in de leeftijd van 6 - 8 jaar in het samenspelen met anderen en in het omgaan met frustraties. Kinderen Inschrijven
Sociale vaardigheidstraining Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven deze niet te gebruiken. Ze vallen op door teruggetrokken, onzeker gedrag of juist door ongeremd, opvliegend gedrag. Deze cursus werkt aan sociale vaardigheden die hierbij van pas komen. Mocht u verwezen zijn, door b.v. een jeugdteam, dan graag de naam van de hulpverlener onderaan het formulier vermelden. Kinderen Inschrijven
Rots en Water - weerbaarheidstraining Rots en Water is een sociale vaardigheidstraining voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar (groep 4) die bestaat uit een combinatie van sociale en fysieke oefeningen. Er worden vaardigheden aangeboden die ervoor zorgen dat je kind zich krachtiger gaat voelen. Het doel van de training is om de weerbaarheid te vergroten en meer zelfvertrouwen te krijgen. Kinderen Inschrijven
KOPP/KVO groep voor 8 - 12 jarigen DE KOPP/KOV groep is een praat-doe groep voor kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen. Kinderen Inschrijven