Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Nieuwsberichten


Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Rots en Water training

Zowel Rots en Water als de SOVA is een preventieve training, geschikt voor beginnende of lichte problemen. Bij het cursusbureau krijgen we veel aanmeldingen voor deze twee trainingen. Vaak krijgen we daarbij de vraag van ouders: wat is het verschil tussen deze twee trainingen of wat is passend voor mijn kind? In het algemeen: Rots en Water is vooral DOEN: fysiek oefenen van vaardigheden om de weerbaarheid te vergroten. De nadruk ligt op het verbeteren van de houding en hoe je overkomt. Indicatie voor een Rots en Water training is dat het kind een doener is. In de Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) wordt zowel gepraat als geoefend. Hier verwerven kinderen alternatieve gedragsvaardigheden en ontwikkelen ze meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Mocht er twijfel zijn over de keus voor een training dan wordt dit besproken tijdens de intake met de pedagoog. Voor zowel de SOVA als Rots en Water wordt er altijd vooraf een intakegesprek gepland. Als er sprake is van psychiatrische problemen, ernstige gedragproblemen of een acute crisissituatie is een SOVA of Rots en Watertraining niet passend.