Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Nieuwsberichten


nieuwe website

<p>Bezoek onze nieuwe website via onderstaande link</p><p><a href="https://ggdzw.opleidingsportaal.nl/">https://ggdzw.opleidingsportaal</a>.nl</p><p><br></p><p><br></p>

<br>

Aankondiging Webinar: Help, mijn kind gaat uit!

<p>Webinar:</p> <p>Help, mijn kind gaat uit!</p> <p>Dinsdag &nbsp;23 mei</p> <p>Van 19.00 – 20.00 uur</p> <p>Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 14-18 jaar</p> <p>Hoort u tegenwoordig steeds vaker ‘maar iedereen gaat!’ en ‘zij mogen veel later thuiskomen!’ wanneer u met uw kind onderhandelt over het uitgaan? Of staat u nog aan het begin van deze uitdaging en wilt u goed voorbereid zijn op de soms lastige gesprekken die gaan komen? Volg dan het gratis webinar ‘Help, mijn kind gaat uit!’ van GGD Zaansteek-Waterland en Brijder Jeugd op dinsdag 23 mei. </p> <p>Tijdens dit webinar vertelt Ester Teunen, preventiedeskundige van Brijder Jeugd, u meer over uitgaan, alcohol en drugs. Ze gaat in op opvoeding en alcoholgebruik bij pubers en populaire uitgaansdrugs. Ook krijgt u tips over hoe u kunt herkennen of uw kind uitgaansdrugs gebruikt en informatie over mogelijke risico’s van gebruik. Tot slot geeft zij handvatten voor hoe u het beste het gesprek over uitgaan en middelengebruik kunt aangaan met uw kind.</p> <p> Deelnemen is gratis. U kun het webinar volgen via de computer, laptop of tablet. Tijdens het webinar kunt u via een afgeschermde chat vragen stellen aan de expert.</p> <p>Aanmelden kan via onderstaande link:</p> <p><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_yS9XtCCjS4-oRMFaymGqyg__;!!H2Dkzv_5SgNxp9k!JvFsEj86dWWVGJAKVMhvVfPK8aP2_r9qWZAYcKriLMKty_1MWDeezKCiU09BCNefUOlLp2x9GLp8nveQPThu99Sxlg$">https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_yS9XtCCjS4-oRMFaymGqyg</a> </p> <p>Graag tot 23 mei!</p>

Bereikbaarheid Cursusbureau

<p>Beste ouder, professional of collega,</p> <p>Ter informatie:<br></p> <p>Het Cursusbureau is de komende tijd telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00-15.00 op telefoonnummer: 075 - 651 8370.</p> <p>Zodra we weer bereikbaar zijn op de vrijdag zullen we dat vermelden op onze website!</p> <p>Vriendelijke groet namens de medewerkers van het Cursusbureau. <br></p> <p><br><br></p>

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! We hebben 2 workshops om je voor te bereiden op de bevalling!

<p><br></p><p>Wist je al dat we een leuk aanbod hebben voor aanstaande ouders?</p><p><br></p><p>Wij&nbsp;organiseren twee verschillende workshops om je voor te bereiden op de bevalling als je in Zaanstreek-Waterland woont.&nbsp;</p><p>Je kunt op zaterdagochtend in Wormerveer of Volendam naar:</p> <p>‘De bevalling en daarna’&nbsp;(met partner), deze workshop kost € 20,- per stel. </p> <p>‘Voorbereid bevallen’ (zonder partner), deze workshop kost € 10,-</p> <p>Voor meer informatie kijk je bij ons aanbod: <strong>aanstaande ouders!<br></strong></p><p><strong></strong><br></p> <p><br></p> <p><br></p>

Mama's met PIT: een training voor jonge moeders/zwangere moeders uit de Zaanstreek

<p><strong>Mama's met PIT!</strong><br></p> <p>Vanuit het jongerenloket zal op <strong>5 oktober 2022</strong> een training starten voor <strong>Mama's met PIT:</strong><br> jonge moeders/zwangere moeders tot 27 jaar die uit de Zaanstreek komen.&nbsp;</p> <p><strong>Frequentie:</strong><br>Vanaf 5 oktober 2022<br>1 keer per week, woensdagochtend van 9.30 - 11.30<br>Locatie: Vinkenstraat 58b<br>1506 CN&nbsp; ZAANDAM&nbsp;</p> <p><strong>Aanmelden kan door te mailen naar Paulien Dolen of Anouk Leijdesdorff:</strong><br>p.dolen@zaanstad.nl of<br>a.leijdesdorff@zaanstad.nl&nbsp;</p> <p>Er volgt een aanmeldgesprek.&nbsp;</p> <p><em>Met de jonge moeders in de Zaanstreek gaat het best goed; toch hebben zij ook veel vragen/lopen ze tegen lastige zaken aan in het dagelijkse leven. Met name door de komst van het coronavirus, signaleren wij dat bij juist deze groep vrouwen risico bestaat op isolatie.&nbsp;<br>De vragen variëren van&nbsp;vragen over de opvoeding, invulling van dagbesteding in combinatie met het opvoeden, de rechten en plichten van het ouderschap, vinden van geschikte kinderopvang, huisvesting, vragen over de toekomst en onderhouden van sociale contacten. </em><br></p> <p>Tijdens 10 bijeenkomsten worden er diverse onderwerpen besproken waarbij iedere deelnemer kan werken aan een eigen toekomstplan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:<br><br>* Beschikken over een positief zelfbeeld<br>* Zelfredzaamheid<br>* Beschikken over een netwerk<br>* Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten<br>* Kinderopvang en financiën<br>* Preventie over nieuwe zwangerschappen<br>* Eenzaamheid en armoede<br>* Toekomst naar school en werk<br>* Weten waar je terecht kunt voor steun of hulp</p> <p>De invalshoek van de jonge moedergroep raakt aan die van een zelfhulpgroep, gericht op het bijeenbrengen van moeders met een soortgelijke ervaring, om daar samen iets mee te doen. <br>Een andere invalshoek is dat er kritischer en beter gebruik gemaakt kan worden van het hulpverlenerscircuit, om zo verdere moeilijkheden te voorkomen.&nbsp;</p> <p><strong>Mama's met PIT staat voor:</strong><br>P: Potentie/Passie/Participeren<br>I: Interesse/Idealen/Inclusief/IK<br>T: Toewijding/Trots/Talent <br><br></p> <p><br></p>

Zomervakantie 2022

<p><br></p> <p>De zwangerschapscursussen en workshops blijven in de zomervakantie&nbsp; doorgaan! En ook is er een training Plezier op School in de laatste week van de vakantie.&nbsp;</p> <p>De overige cursussen starten weer vanaf september.&nbsp;</p> <p>Wij wensen u een hele fijne zomervakantie toe!</p> <p>Vriendelijke groet, <br></p> <p>De medewerkers van Cursusbureau Zaanstreek<br>Akie, Claudia, Vanessa, Kimberly, Mara, Tess, Sandrijn en Christel <br></p>

De training Plezier op School gaat van start in de zomervakantie!

<p><strong>Gaat uw zoon of dochter na de zomer de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? </strong></p> <p>De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Voor de kinderen die nog&nbsp;wat handvatten en ondersteuning kunnen gebruiken om deze stap goed te kunnen maken bieden wij de training <strong>Plezier op School </strong>aan. Het is een tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie voor kinderen uit groep 8.&nbsp;</p><p>Dit jaar is de training op:<br><strong>dinsdag&nbsp;29 en woensdag&nbsp;30 augustus 2023.&nbsp;</strong></p><p><strong>Tijd: 9.30 - 16.00</strong></p><p><strong>Locatie: volgt&nbsp;</strong></p><p>De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en twee trainers. De onderwerpen die besproken of geoefend worden zijn o.a.:<br></p> <p>* Kennismaken en een praatje beginnen<br>* Leren om handiger te reageren<br>* Voor jezelf opkomen<br>* Handiger reageren</p> <p>Voor meer info kun u kijken op onze website. Tot 1 juni a.s.&nbsp;a.s. kan er nog aangemeld worden!<br>Heeft u vragen over de training dan kunt u bellen met het cursusbureau: 075 - 6518370<br></p> <p><br></p>

Terugkijk link Oudervoorstelling iSocial

<p>Het leven van jongeren speelt zich steeds meer online af. Deze online wereld verandert&nbsp;voortdurend en is voor volwassenen bijna niet bij te benen. Daarom organiseerden GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Jeugd en theatergroep Zwerm op 1 december jl. een gratis online oudervoorstelling over <strong>social media & gamen</strong>. Voor alle ouders met leerlingen op het voortgezet onderwijs in Zaanstad.</p><p>De voorstelling iSocial volgt Naomi, Nick en Femke. Drie middelbare scholieren die hun weg proberen te vinden in de wereld van internet en social media. Wat zet je er wel op en wat absoluut niet? Wat is veilig? Hoe weet je of iemand echt is? Al deze vragen komen voorbij in de voorstelling iSocial. Thema's die aan bod komen zijn: privacy, cyberpesten, online do's en dont's, sexting, online identiteit en alles wat verder bij deze online wereld hoort. Daarnaast gaan ze in op gamen en gameverslaving. </p><p>In het tweede deel van de voorstelling bespreken de acteurs een aantal stellingen en kunnen ouders vragen stellen. Ook geven de acteurs praktische tips en handvatten om het gesprek met de jongere aan te gaan over dit thema. </p> <p><a href="https://youtu.be/aEy7MAPkjB8">https://youtu.be/aEy7MAPkjB8</a></p>

Alle zwangerschapscursussen, workshops en bijeenkomsten nu Digitaal

<p><strong>Al het prenataal en postnataal aanbod nu digitaal.<br></strong></p> <p><strong><br></strong></p> <p>Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen we onze zwangerschapscursussen, workshops en bijeenkomsten niet live op locatie voortzetten.</p> <p>Al ons aanbod gaat door via ZOOM, dus live maar in je eigen huis. Zo kunnen we jou en je (geboorte)partner toch goed voorbereiden op de bevalling en het ouderschap.</p> <p>De informatie over borstvoeding kan je via een Webinar volgen.<br></p> <p>Kijk bij ons aanbod voor <strong>aanstaande ouders</strong>, en schrijf je in!<br></p>

Thuis met de kinderen. Heeft u opvoedvragen?

Nu de scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn vanwege het coronavirus, zijn je kinderen veel thuis. Misschien loop je nu tegen meer problemen of vragen aan? Weet dan dat je terecht kunt bij de Advieslijn Jeugdgezondheid van de GGD. Je kunt deze bellen op 075 - 651 83 40, op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. We hebben extra mensen ingezet, dus stel vooral je vragen aan onze medewerkers van Jeugdgezondheid!