Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Agenda


JES Jeugd en Scheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. In deze cursus voor kinderen en ouders leren kinderen vaardigheden om de scheiding te verwerken en te leren omgaan met de nieuwe situatie. Ouders leren in twee ouderbijeenkomsten hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in of na de moeilijke periode van echtscheiding. 

Een kind leert:

 • Te praten over wat voor hem/haar belangrijk is
 • Oplossingen te vinden voor situaties die niet goed gaan of niet fijn zijn
 • Om te gaan met gevoelens
 • Om op een goede manier voor zichzelf op te komen
 • Om te gaan met de scheiding en de nieuwe situatie
 • Zijn/haar zelfvertrouwen en zelfbeeld te vergroten 

  U leert in de cursus Jeugd en Scheiding onder andere hoe u de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen in de moeilijke periode van de echtscheiding en erna.

  Voor wie is de cursus Jeugd en Scheiding bedoeld? De cursus is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en hun ouders. Aantal lessen: de cursus bestaat uit zes kinderbijeenkomsten van 1½ uur en twee ouderbijeenkomsten van 1½ uur.

Start van de cursus: 30 oktober 2018

Data: 30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november, 27 november en 4 december

Tijd: 15.30 - 17.00

Locatie: buurtcentrum het Brandtweer in Koog a.d. Zaan

Data ouderavonden op dinsdagavonden:
6 november 17.30-19.00 voor de vaders
6 november 17.30-19.00 voor de moeders
27 november 17.30-19.00 voor de vaders
27 november 17.30-19.00 voor de moeders

De evaluatiegesprekken met ouders en kind vinden plaats na de training. Dit gesprek zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 18 december 2018. De tijd wordt in overleg vastgesteld tijdens de ouderavond.

De trainers van de groep zijn:
Annette van Nuenen
Anne-Paulien Dam
Datum: 30 oktober 2018

Inschrijven

Back to YOU!

Training voor jongeren van 14 – 17 jaar die willen leren omgaan met stress, spanning en lastige situaties.

In acht bijeenkomsten van anderhalf uur leer jij hoe je kunt omgaan met stress, spanning en lastige situaties. Je traint dat door meditatie, ontspanningsoefeningen en yoga. Hierdoor heb je minder last van vervelende gevoelens en gedachten.

Meld je aan, we sturen je aanmelding door en er wordt contact met je opgenomen.


Startdatum: Dinsdagavond 30 oktober 2018

vervolgdata: 6, 13, 20, 27 november

4,11 en 18 december


tijdstip:18.45 uur tot 20.30 uur

Locatie: Straathoekwerk Zaandam

Trainers:

Dewi Pekel

Carey Smit

Michael Regout


 

Datum: 30 oktober 2018

Inschrijven

Positief Opvoeden Triple P 12-

De cursus Positief Opvoeden geeft je ondersteuning om het gedrag van je kind te managen en om problemen die stress opleveren te verminderen. Wat houdt de cursus Positief Opvoeden Triple P 12- in? Je leert in de cursus Positief Opvoeden Triple P 12- onder ander hoe je:

 • de ontwikkeling van je kind kunt stimuleren 
 • problemen kunt voorkomen 
 • de sfeer thuis goed kunt houden
 • ongewenst gedrag kunt hanteren 
 • kunt omgaan met lastige situaties 

Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Voor wie is de cursus Positief Opvoeden Triple P 12- bedoeld? De cursus Positief Opvoeden Triple P 12- is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 2 en 12 jaar.

Aantal lessen De cursus Positief Opvoeden Triple P 12- bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur gevolgd door 3 telefonische afspraken en 1 terugkombijeenkomst. Aanmelden verplicht. Na aanmelding volgt een intakegesprek om te kijken of de cursus geschikt is.

De nieuwe training start op 30 oktober 2018

Locatie: gebouw GGDZW- Vurehout 2 in Zaandam

De training zit vol

Cursusleiders:
Mariel v.d. Geer
Dorien Goedemondt


Datum: 30 oktober 2018

Inschrijven

Boyz2Men

Boyz2Men is een weerbaarheidstraining voor jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar die het lastig vinden om "nee" te zeggen in een groep, verlegen zijn, niet altijd weten hoe voor zichzelf op te komen op een goede manier, die moeite hebben met aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten en/of veel vrije tijd besteden aan computeren en gamen


Wat en hoe?

 • Interactieve bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten:

De cursus Boyz2Men bestaat uit 8 bijeenkomsten
Wanneer start de cursus? De cursus wordt twee keer per jaar (voorjaar en najaar) gegeven. 

Wij sturen je aanmelding door naar Straathoekwerk, zij zullen contact met je opnemen.

Datum: 31 oktober 2018

Inschrijven

Positief Opvoeden Triple P 12+

Wordt het gedrag van je tiener teveel voor je? Thuis wordt er misschien veel geschreeuwd en jullie zijn het nooit eens. Of misschien neem je niet eens meer de moeite om te praten. Maar je maakt je wel zorgen, want waar gaat dit naartoe? Of misschien is het niet zo erg. Maar besef je je ineens dat dingen zo kunnen veranderen. 

Je wilt graag zoveel mogelijk weten over Positief Opvoeden zodat je voorbereid bent als het gedrag verandert. De Tienercursus van Positief Opvoeden kan je verder helpen. Wat houdt de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ in? Je leert in de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ onder ander hoe je:

 • ook in de puberteit van je kind een goede band met uw kind kunt houden
 • gewenst gedrag kunt stimuleren 
 • ongewenst gedrag kunt hanteren
 • kunt omgaan met risicogedrag 

Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Voor wie is de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ bedoeld? De cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 12 en 19 jaar. Aantal lessen De cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur gevolgd door 3 telefonische afspraken en 1 terugkombijeenkomst. Aanmelden verplicht.

De Triple P 12+ start op 31 oktober 2018

Data op woensdag

31 oktober 2018       9.30 - 12.00
7 november 2018     9.30 - 12.00
14 november 2018   9.30 - 12.00
21 november 2018   9.30 - 12.00
telefonische sessies
12 december 2018    9.30 - 12.00

Locatie
Gemeentehuis Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX  Wormer

Trainers:
Joyce Hahn
Angelique Rood

Na de aanmelding volgt een intakegesprek om te kijken of de cursus passend is.

Datum: 31 oktober 2018

Inschrijven

Peuter in Zicht

Peuters worden steeds zelfstandiger en willen de wereld ontdekken. Ze krijgen een eigen wil en gaan zich meer verzetten tegen de wensen van de ouders.

Hoe kun je als ouder hiermee omgaan? Wat komt er aan bod?
In de cursus krijg je tips over:

 • hoe om te gaan met druk en dwars gedrag
 • hoe jij je peuter kunt helpen
 • hoe om te gaan met eten, slapen en zindelijkheid

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Peuter in Zicht is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 4 jaar. Aantal lessen De cursus Peuter in Zicht bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Aanmelden verplicht

Data: 4 donderdagavonden vanaf 1-11-2018
1 november - 8 november- 15 november- 22 november


Tijd: 19.30 - 21.30

Locatie: GGD Zaanstreek Waterland
Vurehout 2 - Zaandam

Cursusleiders:
Kimberly Koster & Charlotte Bakkers
 

Datum: 31 oktober 2018

Inschrijven

KOPP/KVO groep voor 8 - 12 jarigen

Heeft jouw vader of moeder psychische problemen of is jouw ouder verslaafd? Misschien ben je wel eens verdrietig of boos omdat je vader of moeder ziek is. Of ben je bang dat het jouw schuld is? Dat is niet zo, jij kunt er niets aan doen dat je vader of moeder problemen heeft. En dat je er wel eens boos of verdrietig om bent, is heel normaal.

In deze groep kom je kinderen met dezelfde ervaringen tegen als jij. Kinderen merken door deze groep dat ze niet de enige zijn en kunnen zo hun verhaal kwijt. Er wordt gepraat, geluisterd en er worden (creatieve) opdrachten uitgevoerd.

Hoe helpen we?

We helpen door b.v. inzicht te geven in emoties die kinderen hebben, handvatten mee te geven hoe zij hier mee om kunnen gaan, de weerbaarheid van de kinderen te versterken en hun kennis te vergroten van de problematiek van hun ouder(s). Iedere bijeenkomst komt er een ander thema aan bod. Je kunt praten met anderen en gevoelens delen en herkenning bij elkaar vinden.

Voor wie?

Voor kinderen tussen 8 - 12 jaar die ouder(s) hebben met psychische problemen of die verslaafd zijn.

Je ouders worden ook uitgenodigd voor een ouderavond. Tijdens deze avond gaan de trainers jouw vader en/of moeder meer vertellen over de groep en kunnen zij vragen stellen aan de trainers.

Waar en verdere informatie?

De training start op dinsdag 13 november 2018

Data:
13 november, 20 november, 27 november, 4 december, 11 december en 18 december

Tijd: 15.30 - 17.00

De ouderavond is op 29 november 2018

De eindgesprekken zijn op 8 januari 2019

Locatie in Zaanstad Noord: informatie volgt

De trainers van de KOPP/KVO groep zijn:
Roos Aukema
Joske SchelvisDatum: 13 november 2018

Inschrijven

Girls Only

Girls Only is een weerbaarheidstraining voor meiden van 13-17 jaar die juist op deze leeftijd moeite hebben hun grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben. Deze meiden kunnen ook te maken hebben met relatieproblemen, seksualiteit en cultuur gerelateerde vraagstukken.

Wat en hoe? Girls Only biedt deze meiden een leuke en informele manier om aan deze moeilijkheden te werken. Dit doet Straathoekwerk (onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland) door een programma aan te bieden waar tijdens trainingen en workouts (film, survival, fotoshoot e.d.) op een leuke manier aan deze doelen gewerkt kan worden. Straathoekwerk vindt het belangrijk dat er een goede sfeer is tussen de begeleiders en de deelnemers. 

Aantal bijeenkomsten De cursus Girls Only bestaat uit 9 bijeenkomsten Meld je aan, dan sturen wij je aanmelding door naar Straathoekwerk, zij nemen contact met je op.


We starten op 13 november 2018 met een nieuwe Gilrs Only! Van 18.30 - 20.30 uur


Datum: 13 november 2018

Inschrijven

Barkley Oudertraining 12- of 12+

De Barkley oudertraining is speciaal bestemd voor ouders van kinderen die last hebben van aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Doelen van de training
* Meer inzicht in ADHD en in de beperkingen van het kind/de jongere gericht op adequate hulp bieden en problemen voorkomen
* Meer positieve interactie tussen ouder en kind/jongere, waardoor de relatie verbetert
* Vergroten van de oplossingsvaardigheden van ouders
* Consequent reageren op het gedrag van het kind/de jongere
* Toename van gewenst gedrag van het kind/de jongere
* Uitwisselen van ervaringen, tips en voorbeelden tussen ouders onderling
* Meer inzicht verkrijgen in welke factoren van invloed kunnen zijn op het gedrag van het kind/de jongeren en hoe deze factoren te beïnvloeden

Effecten: het is aangetoond dat druk en impulsief gedrag, conflicten en dwarsheid van kinderen/jongeren met ADHD significant afnemen na een oudertraining. Daarnaast ervaren ouders dat ze bewuster worden van hun handelen en van hun reacties op de kinderen. Hierdoor ervaren zij dat ze meer grip op de situatie en op het gedrag van het kind/de jongere.

Methode
Er is een groep voor ouders van kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar en een groep voor ouders tussen 12 - 18 jaar. De oudergroep bestaat bestaat uit 5 bijeenkomsten en duurt twee uur per bijeenkomst.

Voor de cursus start is er eerst een gesprek met de ouder(s) om te kijken of de cursus passend is.  

 Er start een Barkley 12+  in januari 2019

Tijd: 19.00 - 21.00

Locatie: centrum Zaandam

De data zijn:
maandag 21 januari
maandag 28 januari
maandag 4 februari
maandag 11 februari
maandag 18 februari

Trainers:
Esra Acar
Marisse Edelijn

Er zijn nog plekken beschikbaar. Aanmelden kan via de website van het cursusbureauDatum: 21 januari 2019

Inschrijven

Plezier op School

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten of gepest werden, is de overgang naar de middelbare school het moment om daar verandering in te brengen! Andere kinderen kun je niet veranderen, maar je kunt wel zelf een andere houding aanleren, oefenen met voor jezelf opkomen en op een leuke manier contact maken met leeftijdgenoten zodat je vrienden kunt maken.

Welke onderwerpen worden besproken en geoefend?

 • Kennismaken, een praatje beginnen
 • Handiger kunnen reageren
 • Aansluiten bij een groepje
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Voor jezelf opkomen
 • Omgaan met kritiek
 • Lichaamstaal: hoe sta, praat, kijk ik 
 • Reageren op pesten
 • “Nee” zeggen, iets weigeren 
 • Gevoelens herkennen
 • Onderhandelen 

Voor wie is de training Plezier op School bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 8, die naar het voorgezet onderwijs gaan.
Aantal lessen en start cursus:

 • Een informatieavond voor ouders in mei.
 • Een individueel kennismakingsgesprek met deelnemer en ouder(s) in juni om samen te bekijken of de training geschikt is.
 • Tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie
 • Locaties: buurtcentrum 't Brandtweer in Koog a.d. Zaan en buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer.

Een terugkombijeenkomst ongeveer 6 weken na afloop van de training. 

Startdatum: laatste week van de zomervakantie in 2018


Datum: 20 augustus 2019

Inschrijven