Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Agenda


kindergroep Stop Denk Doe

Kinderen met ADHD hebben moeite om hun eigen gedrag te reguleren; ze zijn impulsief en kunnen hun gedrag en emoties moeilijk remmen. Hierdoor hebben kinderen met ADHD vaak problemen in de omgang met leeftijdgenoten, hebben ze vaak gevoelens van boosheid en frustratie en zijn er vaak conflicten binnen het gezin. Dit alles kan weer leiden tot een laag zelfbeeld.

Bij de training wordt er

* uitleg gegeven over ADHD en stil gestaan bij de positieve en negatieve kanten van ADHD

* Er wordt uitleg gegeven over emotieregulatie en gezocht naar handige tips om boosheid niet uit de hand te laten lopen. Er worden een aantal ontspanningsoefeningen geoefend en er worden tips besproken om je beter te kunnen concentreren

* Er wordt stilgestaan bij het feit dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn bij problemen. Er wordt een stappenplan gemaakt en besproken hoe je oplossingen toe kunt passen. Er wordt gesproken over 'handig' en 'onhandig' gedrag en de oplossingen daarbij.

Data training:

donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart
Tijd: 9.30 - 12.30
trainers: Ilse van der Plaat en Brenda Servaas

Locatie: Roggeplein, Zaandam


Datum: 1 maart 2018

Inschrijven

Piep en Pats

Omgaan met frustraties op een goede manier is niet altijd makkelijk. Frustraties ontstaan b.v. bij wachten, je zin niet krijgen, afwijzing, incasseren van pech, conflicten of gepest worden. Wanneer een kind moeilijk kan omgaan met deze frustraties wordt ook het samenspelen met anderen lastig.

De kinderen oefenen spelenderwijs in het programma met sociale emotionele vaardigheden in een kleine kindergroep in een veilige en plezierige sfeer  Door middel van Kuikentje Piep en Dinosaurus Pats wordt er iedere bijeenkomst een sociaal-emotionele vaardigheid onder de aandacht gebracht

De ouders worden actief bij het programma betrokken. Ze zijn ook aan het begin van iedere bijeenkomst een kwartier aanwezig.

Voor wie:
* Voor jonge kinderen die moeite hebben met het samenspelen met andere kinderen. Het kan gaan om kinderen die gauw van slag zijn, te boos reageren of kinderen die zich gauw terugtrekken.
* Voor ouders (en leerkrachten) van jonge kinderen die aan de slag willen om gewenst gedrag te bekrachtigen

Duur:
Gemiddeld komt de groep 10x wekelijks vijf kwartier bij elkaar

5 Maart 2018 de groep zit vol.

U kunt zicht inschrijven voor de groep die start na de zomervakantie van 2018!

Trainers:
Leonie van Vilsteren
Letty Langerhorst
Datum: 5 maart 2018

Inschrijven

Ontdek je eigen kracht

Ontdek je eigen kracht is een groep voor kinderen van 9 t/m 11 jaar die zich te snel bang, verdrietig en/of onzeker voelen en wat meer van hun eigen kracht mogen ontdekken.  In de groep leren kinderen hun gevoelens en emoties te herkennen. Ook leren ze o.m. om beter om te kunnen gaan met lastige situaties.  

De groep is voor kinderen die

* zich te snel bang, verdrietig/ onzeker voelen
* snel gefrustreerd zijn
* snel bij de pakken neer gaan zitten
* moeilijk problemen op kunnen lossen
* zich te snel zorgen maken
* een laag zelfbeeld hebben
* een pessimistische kijk op het leven hebben
* vaak negatieve gedachten over zichzelf hebben

Duur:
10-12 wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur, met bijbehorend huiswerk. Er is na verloop van tijd een terugkombijeenkomst en voor de ouders is er 3x een oudercursusbijeenkomst van anderhalf uur. Ook krijgen ouders wekelijks een 'geheime' opdracht mee.

Startdatum: 7 maart 2018

Locatie: Westzijde 120 in Zaandam

Trainers:
Leonie van Vilsteren
Letty Langerhorst
Annebelle Meijers
Datum: 7 maart 2018

Inschrijven

Faalangstreductietraining: je bibbers de baas

Soms vinden kinderen het lastig om voor zichzelf op te komen of zijn ze bang om fouten te maken bij het vervullen van taken die van hen verwacht worden of die ze van zichzelf verwachten. Dit kan ten koste gaan van hun zelfvertrouwen en gevoelens van faalangst oproepen. In deze leuke en interactieve training leer je uit te gaan van je eigen kracht en mogelijkheden. We gaan oefeningen doen waardoor je steviger in je schoenen komt te staan en je zelfvertrouwen vergroot kan worden bij, voor jouw, spannende en stressvolle situaties. Deze situaties kunnen op het gebied van school zijn, b.v. opdrachten die je moet doen, maar ook in contact met andere kinderen.

We proberen dat tijdens de training op verschillende manieren aan te pakken; door veel dingen te doen met bewegen en spelopdrachten, door situaties met elkaar te oefenen, door papieropdrachten te maken en door met elkaar te praten. In een groep kun je veel van elkaar leren.

Wat leren de kinderen:
* ze leren bij zichzelf faalangstsignalen te herkennen
* ze leren niet in paniek te raken als er een spannende gebeurtenis aankomt
* ze leren hoe ze zich beter kunnen ontspannen
* ze leren de vier basisgevoelens herkennen en benoemen
* ze leren inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag
* ze leren door zelfcontrole invloed te krijgen op hun eigen gedachten en daarmee op hun gevoel

Voor de ouders
U zult uitgenodigd worden voor een ouderbijeenkomst. Daarbij krijgt u informatie over de training en hoe u zelf uw kind kunt ondertsteunen bij zijn/faalangstige momenten en is er gelegenheid om vragen te stellen

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten

Leeftijdsgroep: 9 - 12 jaar

De training start op 27 maart 2018 en is van
16.00 - 17.00

Data: 27 maart - 3 april - 10 april - 17 april - 24 april - meivakantie - 8 mei - 15 mei - 22 mei

Locatie: Koog aan de Zaan

Trainers:

Peter Zuurman
Bouchra El Arbi

Leeftijd: kinderen van 9 - 12 jaar
Datum: 27 maart 2018

Inschrijven

Sociale vaardigheidstraining

Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven deze niet te gebruiken. Ze vallen op door teruggetrokken, onzeker gedrag of juist door ongeremd, opvliegend gedrag. De kans is groot dat zij hierdoor in contact met anderen in moeilijkheden raken. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen. In deze training leren kinderen hoe ze anders kunnen reageren. Ze praten, spelen en oefenen met situaties die lastig voor ze zijn. Hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen worden versterkt.
Welke onderwerpen worden besproken en geoefend?

 • Kennismaken, vragen stellen en luisteren 
 • Complimentjes geven en ontvangen 
 • Onderhandelen (de één wil dit, de ander dat) 
 • Omgaan met boosheid, ruzie en conflict 
 • Nee zeggen, iets weigeren 
 • Voor jezelf opkomen op een goede manier 
 • Gevoelens herkennen 
 • Reageren op pesten 
 • Mag ik meedoen? 
 • Als je last hebt van iemand 
 • Een fout toegeven, excuses aanbieden 
 • Lichaamstaal (hoe sta, praat, kijk ik?) Voor wie is Sociale vaardigheidstraining bedoeld? 
 • Voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8 van de basisschool, groepsindeling naar leeftijd) 
 • Voor kinderen die vaardiger willen worden in het contact met leeftijdsgenoten 
 • Het doel is zorgen op te lossen voordat het problemen worden 
 • N.b. bij ernstige problemen of een stoornis als ADHD of ASS is een intensievere training nodig.

Voor kinderen die moeilijk leren, zie Sova+ training Aantal lessen: een individueel leerdoelengesprek vooraf, 7 bijeenkomsten van 1 ½ uur, een ouderavond en een individueel adviesgesprek na afloop. Wanneer start de cursus? Nadat je je hebt aangemeld word je uitgenodigd voor een gesprek.

Vanaf 16 mei starten weer met nieuwe SOVA-groepen. Alle groepen zijn gepland op de woensdagmiddag.


Datum: 16 mei 2018

Inschrijven

Opvoeding na echtscheiding

De minitraining Opvoeding na echtscheiding is gericht op ouders die meer willen weten over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen en hoe ze daar in hun opvoeding rekening mee kunnen houden. Tijdens de training is er ruimte om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere ouders.

Voor wie is de minitraining bedoeld?
De minitraining is bedoeld voor ouders die zijn gescheiden of gaan scheiden met kinderen tussen 0 en 19 jaar. 

Aantal lessen
De minitraining Opvoeden na echtscheiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur op de woensdagavond

Data: 16 en 30 mei 2018

Tijd: 19.30 - 21.30

Locatie: Centrum Jong Roggeplein

Cursusleiders:
Margriet Hermans

Aanmelden verplicht.

Datum: 16 mei 2018

Inschrijven

Workshop Triple P "Slapen"

Problemen met slapen kunnen een uitputtingsslag zijn voor het hele gezin. Sommige kinderen vallen in een diepe en lange slaap zodra hun hoofd het kussen raakt. Maar bij andere lkinderen evert het naar bed gaan elke avond problemen op. Een paar kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken, zodat iedereen in het gezin beter zal slapen.

In deze praktische, twee uur durende workshop gaat u aan de slag met positieve opvoedstrategieën om uw kind een goed slaappatroon te laten ontwikkelen. Deze eenmalige workshop is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deelname is gratis.

Aanmelden verplicht.


De workshop is op :woensdagavond 23 mei 2018

start: 18.30 uur tot 20.30 uur

Locatie: Centrum Jong in Krommenie, Albert Schweitzerstraat 2

Trainers: Dieuwke Tolsma & Rianne van der KramerDatum: 23 mei 2018

Inschrijven

Peuter in Zicht

Peuters worden steeds zelfstandiger en willen de wereld ontdekken. Ze krijgen een eigen wil en gaan zich meer verzetten tegen de wensen van de ouders.

Hoe kun je als ouder hiermee omgaan? Wat komt er aan bod?
In de cursus krijg je tips over:

 • hoe om te gaan met druk en dwars gedrag
 • hoe jij je peuter kunt helpen
 • hoe om te gaan met eten, slapen en zindelijkheid

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Peuter in Zicht is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 4 jaar. Aantal lessen De cursus Peuter in Zicht bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Aanmelden verplicht

Data: 4 donderdagavonden vanaf 24-05-2018
24 mei - 31 mei - 7 juni - 14 juni 


Tijd: 19.30 - 21.30

Locatie: GGD Zaanstreek Waterland
Vurehout 2 - Zaandam

Cursusleiders:
Kimberly Koster & Charlotte Bakkers
 

Datum: 24 mei 2018

Inschrijven

Workshop Triple P "Ruzie en Agressie"

Vertoont je kind agressief gedrag zoals ruzie maken, woede uitbarstingen hebben, niet willen delen of niet kunnen samen spelen met andere kinderen? Dan kan het helpen je kind nieuwe vaardigheden aan te leren om met deze agressieve gevoelens om te gaan.

In deze praktische, twee uur durende workshop ga je aan de slag met positieve opvoedstrategieën die je helpen het agressieve gedrag van je kind te voorkomen. Deze eenmalige workshop is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar. Aanmelden verplicht.De workshop is op :woensdagavond 13 juni 2018
start: 18.30 uur tot 20.30 uur


Locatie: Centrum Jong in Krommenie, Albert Schweitzerstraat 2


Trainers: Dieuwke Tolsma & Rianne van der Kramer

Datum: 13 juni 2018

Inschrijven

Plezier op School

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten of gepest werden, is de overgang naar de middelbare school het moment om daar verandering in te brengen! Andere kinderen kun je niet veranderen, maar je kunt wel zelf een andere houding aanleren, oefenen met voor jezelf opkomen en op een leuke manier contact maken met leeftijdgenoten zodat je vrienden kunt maken.

Welke onderwerpen worden besproken en geoefend?

 • Kennismaken, een praatje beginnen
 • Handiger kunnen reageren
 • Aansluiten bij een groepje
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Voor jezelf opkomen
 • Omgaan met kritiek
 • Lichaamstaal: hoe sta, praat, kijk ik 
 • Reageren op pesten
 • “Nee” zeggen, iets weigeren 
 • Gevoelens herkennen
 • Onderhandelen 

Voor wie is de training Plezier op School bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 8, die naar het voorgezet onderwijs gaan.
Aantal lessen en start cursus:

 • Een informatieavond voor ouders in mei.
 • Een individueel kennismakingsgesprek met deelnemer en ouder(s) in juni om samen te bekijken of de training geschikt is.
 • Tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie
 • Locaties: buurtcentrum 't Brandtweer in Koog a.d. Zaan en buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer.

Een terugkombijeenkomst ongeveer 6 weken na afloop van de training. 

Startdatum: laatste week van de zomervakantie in 2018


Datum: 28 augustus 2018

Inschrijven