Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Agenda


Bewust opvoeden "in je eentje"

U leert een aantal vaardigheden die u kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker te maken.
Daarnaast worden onderwerpen die het alleen opvoeden zo lastig maken besproken: 

 • u leert hoe uw kinderen beter leren luisteren
 • wat u kunt doen als uw kinderen niet luisteren
 • boosheid en irritatie bij ongewenst gedrag van uw kind
 • hoe om te gaan met schuldgevoelens


Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor alleenstaande ouders met kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Aantal lessen: De cursus bestaat uit 4 of 5 bijeenkomsten van 2 uur. Aanmelden verplicht

Datum: 9 mei 2018

Inschrijven

Piep zei de muis (4-7 jaar)

Kinderspeelgroep voor kinderen (4-7 jaar) die opgroeien in een spanningsvolle situatie door bijvoorbeeld echtscheiding, (psychische) ziekte van een gezinslid, problemen met financiën etc.

De handpop Piep praat met de kinderen over gevoelens. Daarnaast wordt er gespeeld, gelezen en geknutseld en gaan de kinderen aan de slag met een schatkistje.


14 Mei start de nieuwe cursus, er zijn nog enkele plaatsen vrij

tijdstip: 15.30-17.00 uur

Locatie: Buurtcentrum het Brandtweer, Koog aan de Zaan


Trainers:

Marieke te Brake en Patricia Winklaar

In het voorjaar en het najaar start er een cursus, u kunt zich inschrijven voor de wachtlijst.

Datum: 14 mei 2018

Inschrijven

Sova+

Sociale Vaardigheidstraining+ is speciaal voor kinderen van 8 - 12 jaar die moeilijk leren of om andere redenen extra aandacht nodig hebben. In deze training leren kinderen hoe ze anders kunnen reageren.
Ze praten, spelen en oefenen met situaties die lastig voor hen zijn. Hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt versterkt. Er is meer tijd om nieuw gedrag in kleine stapjes aan te leren. Welke onderwerpen worden besproken en geoefend:

* Kennismaken, vragen stellen en luisteren
* Complimentjes geven en ontvangen
* Onderhandelen (de een wil dit, de ander dat)
* Omgaan met boosheid, ruzie en conflict
* Nee zeggen, iets weigeren
* Voor jezelf opkomen op een goede manier
* Gevoelens herkennen
* Reageren op pesten
* Mag ik meedoen?
* Als je last hebt van iemand
* Een fout toegeven, excuses aanbieden
* Lichaamstaal (hoe sta, praat, kijk ik?)

De cursus is bedoeld voor kinderen van 8 - 12 jaar die moeilijk leren om verschillende redenen (zoals b.v. een stoornis in het autistisch spectrum, add) extra aandacht nodig hebben en die moeilijkheden hebben in de omgang met andere kinderen.

Aantal lessen
Een kennismakingsbijeenkomst
10 bijeenkomsten voor de kinderen van 1,5 uur
Een ouderavond en een individueel eindgesprek met de trainers

Datum: 15 mei 2018

Inschrijven

Opvoeden & Zo/Bewust Opvoeden

De cursus Opvoeden & Zo//Bewust Opvoeden is bedoeld voor ouders die graag meer informatie willen over de opvoeding.

 'Opvoeden en Zo'/Bewust Opvoeden is een preventieve en praktische cursus waar alle ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met lichte opvoedvragen aan mee kunnen doen.

Binnen de cursus komen verschillende vaardigheden aan bod die u kunt toepassen binnen de opvoeding. Vaardigheden die besproken worden zijn o.a.:
* aandacht geven en prijzen
* omgaan met gevoelens en luisteren
* opvoeden met aandacht 
* instructie geven en alternatieven voor straffen

Na iedere bijeenkomst gaat u thuis met de vaardigheden aan de slag middels een werkmap. Tijdens de cursus is er ruimte om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere ouders.

Voor wie is de cursus Opvoeden & Zo/Bewust Opvoeden bedoeld?
De cursus Opvoeden & Zo/Bewust Opvoeden is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 3 en 12 jaar. 

De cursus begint op 15 mei 2018
Data
: 15  mei - 22 mei - 29 mei - 5 juni- 12 juni - 19 juni

Tijd: 19.00 - 21.00

Aantal lessen
De cursus Opvoeden & Zo/Bewust Opvoeden bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. 

Aanmelden verplicht


Tijd: 19.00 - 21.00

Locatie: GGD Zaanstreek Waterland
Vurehout 2 - 4 Zaandam

Cursusleiders:
Marieke Laan
Sarah AbalhajDatum: 22 mei 2018

Inschrijven

Workshop Triple P "Slapen"

Problemen met slapen kunnen een uitputtingsslag zijn voor het hele gezin. Sommige kinderen vallen in een diepe en lange slaap zodra hun hoofd het kussen raakt. Maar bij andere lkinderen evert het naar bed gaan elke avond problemen op. Een paar kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken, zodat iedereen in het gezin beter zal slapen.

In deze praktische, twee uur durende workshop gaat u aan de slag met positieve opvoedstrategieën om uw kind een goed slaappatroon te laten ontwikkelen. Deze eenmalige workshop is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deelname is gratis.

Aanmelden verplicht.


De workshop is op :woensdagavond 23 mei 2018

start: 18.30 uur tot 20.30 uur

Locatie: Centrum Jong in Krommenie, Albert Schweitzerstraat 2

Trainers: Dieuwke Tolsma & Rianne van der KramerDatum: 23 mei 2018

Inschrijven

Peuter in Zicht

Peuters worden steeds zelfstandiger en willen de wereld ontdekken. Ze krijgen een eigen wil en gaan zich meer verzetten tegen de wensen van de ouders.

Hoe kun je als ouder hiermee omgaan? Wat komt er aan bod?
In de cursus krijg je tips over:

 • hoe om te gaan met druk en dwars gedrag
 • hoe jij je peuter kunt helpen
 • hoe om te gaan met eten, slapen en zindelijkheid

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Peuter in Zicht is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 4 jaar. Aantal lessen De cursus Peuter in Zicht bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Aanmelden verplicht

Data: 4 donderdagavonden vanaf 24-05-2018
24 mei - 31 mei - 7 juni - 14 juni 


Tijd: 19.30 - 21.30

Locatie: GGD Zaanstreek Waterland
Vurehout 2 - Zaandam

Cursusleiders:
Kimberly Koster & Charlotte Bakkers
 

Datum: 24 mei 2018

Inschrijven

Positief opvoeden voor gescheiden ouders (Transitions)

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na een scheiding? En om te gaan met de stress die de scheiding met zich meebrengt? Vraag u zich af hoe u uw kind op een positieve manier kunt helpen om te gaan met de gevolgen van de scheiding? En hoe u beter kunt communiceren met uw ex-partner, zodat conflicten zoveel mogelijk worden opgelost? De cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders helpt u om hier op een positieve manier mee om te gaan.

Voor welke ouders en opvoeder?
De cursus Positief Opvoeden van TripleP is voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en voor ouders van tieners (12 t/m 16 jaar). Als uw ex-partner ook de cursus wil volgen, is het aan te raden om beiden een andere cursus te volgen (beide in een andere groep) Het is aan te raden dat beide ouders de cursus volgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten die elk twee uur duren. U volgt de cursus samen met 7 tot maximaal 10 andere gescheiden ouders.

In de vijf bijeenkomsten oefent u met nieuwe vaardigheden en strategieën die u kunnen helpen bij de veranderingen die bij een scheiding komen kijken. U leert omgaan met stress en boosheid, hoe u ruzies kunt voorkomen en hoe u een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning kunt vinden. Na deze bijeenkomsten kunt u indien gewenst de reguliere Triple P cursus volgen, waarin u leert oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst gedrag.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een DVD met filmpjes van situaties uit de praktijk. Ook krijgt u een praktisch werkboek waarmee u thuis aan de slag kunt.

Positief Opvoeden werkt!

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is meer dan 30 jaar geleden ontstaan in Australie. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en .

Datum: 28 mei 2018

Inschrijven

Positief Opvoeden Triple P 12+

Wordt het gedrag van je tiener teveel voor je? Thuis wordt er misschien veel geschreeuwd en jullie zijn het nooit eens. Of misschien neem je niet eens meer de moeite om te praten. Maar je maakt je wel zorgen, want waar gaat dit naartoe? Of misschien is het niet zo erg. Maar besef je je ineens dat dingen zo kunnen veranderen. 

Je wilt graag zoveel mogelijk weten over Positief Opvoeden zodat je voorbereid bent als het gedrag verandert. De Tienercursus van Positief Opvoeden kan je verder helpen. Wat houdt de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ in? Je leert in de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ onder ander hoe je:

 • ook in de puberteit van je kind een goede band met uw kind kunt houden
 • gewenst gedrag kunt stimuleren 
 • ongewenst gedrag kunt hanteren
 • kunt omgaan met risicogedrag 

Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Voor wie is de cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ bedoeld? De cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 12 en 19 jaar. Aantal lessen De cursus Positief Opvoeden Triple P 12+ bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur gevolgd door 3 telefonische afspraken en 1 terugkombijeenkomst. Aanmelden verplicht.

De Triple P 12+ start op 28 mei 2018

Data
28 mei
4-6
11-6
18-6

Tijd
19.00-21.00

Locatie
GGD Zaanstreek Waterland - Vurehout 2-4 in Zaandan

Trainers:
Mariel v.d. Geer
Dorien Goedemondt

Telefonische sessies: in de week van 25-6 de 1e en in de week van 2-7 de 2de.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek om te kijken of de cursus geschikt is.

Datum: 28 mei 2018

Inschrijven

Opvoeding na echtscheiding

De minitraining Opvoeding na echtscheiding is gericht op ouders die meer willen weten over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen en hoe ze daar in hun opvoeding rekening mee kunnen houden. Tijdens de training is er ruimte om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere ouders.

Voor wie is de minitraining bedoeld?
De minitraining is bedoeld voor ouders die zijn gescheiden of gaan scheiden met kinderen tussen 0 en 19 jaar. 

Aantal lessen
De minitraining Opvoeden na echtscheiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur op de woensdagavond

Data: 30 mei en 13 juni

Tijd: 19.30 - 21.30

Locatie: Centrum Jong Roggeplein

Cursusleiders:
Margriet Hermans

Erna Bucker

Aanmelden verplicht.

Datum: 30 mei 2018

Inschrijven

Workshop Triple P "Ruzie en Agressie"

Vertoont je kind agressief gedrag zoals ruzie maken, woede uitbarstingen hebben, niet willen delen of niet kunnen samen spelen met andere kinderen? Dan kan het helpen je kind nieuwe vaardigheden aan te leren om met deze agressieve gevoelens om te gaan.

In deze praktische, twee uur durende workshop ga je aan de slag met positieve opvoedstrategieën die je helpen het agressieve gedrag van je kind te voorkomen. Deze eenmalige workshop is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar. Aanmelden verplicht.De workshop is op :woensdagavond 13 juni 2018
start: 18.30 uur tot 20.30 uur


Locatie: Centrum Jong in Krommenie, Albert Schweitzerstraat 2


Trainers: Dieuwke Tolsma & Rianne van der Kramer

Datum: 13 juni 2018

Inschrijven

Plezier op School

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten of gepest werden, is de overgang naar de middelbare school het moment om daar verandering in te brengen! Andere kinderen kun je niet veranderen, maar je kunt wel zelf een andere houding aanleren, oefenen met voor jezelf opkomen en op een leuke manier contact maken met leeftijdgenoten zodat je vrienden kunt maken.

Welke onderwerpen worden besproken en geoefend?

 • Kennismaken, een praatje beginnen
 • Handiger kunnen reageren
 • Aansluiten bij een groepje
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Voor jezelf opkomen
 • Omgaan met kritiek
 • Lichaamstaal: hoe sta, praat, kijk ik 
 • Reageren op pesten
 • “Nee” zeggen, iets weigeren 
 • Gevoelens herkennen
 • Onderhandelen 

Voor wie is de training Plezier op School bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 8, die naar het voorgezet onderwijs gaan.
Aantal lessen en start cursus:

 • Een informatieavond voor ouders in mei.
 • Een individueel kennismakingsgesprek met deelnemer en ouder(s) in juni om samen te bekijken of de training geschikt is.
 • Tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie
 • Locaties: buurtcentrum 't Brandtweer in Koog a.d. Zaan en buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer.

Een terugkombijeenkomst ongeveer 6 weken na afloop van de training. 

Startdatum: laatste week van de zomervakantie in 2018


Datum: 28 augustus 2018

Inschrijven